Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T21:02:18+02:00
1.
P=W/t
Moc jest równa pracy w jednostce czasu
W=Ep
Praca będzie tu równa zmianie energii potencjalnej
Ep=mgh
Podstawiamy wzory
P=mgh/t
t=mgh/P
Za g przyjmujemy g=10m/s²
P=2kW=2000W
t=50*10*20/2000=5s
Wyciągarce zajmie to 5s

2.Ep=mgh
Szukamy wysokości
h=Ep/mg
h=800/20*10=4m
Należy wznieść to ciało na 4m