Odpowiedzi

2010-04-01T21:11:07+02:00
Siła ciężkości : F=m×g
g=10n/kg x 10m/s
Siła wyporu: F=p ×g × v
Gęstość kg/m₂ , g/cm² : (p)=m/v
ciśnienie Pa=1N/1m² : P=f/s
szybkość km/h m/s : V=s/t (jednostajny)
ruch po okręgu V=2πr/T : V=a×t
przyśpieszenie m/s² : a=v/t a=F/m
droga(m) : S=V x t (jednostajny)
S=at²/2 (przyśpieszony)
pęd (kg m/s) ; P=m x v m₁ x v₁=m₂ x v₂
energia kinetyczna : Ek=m×v²/2
energia potencjalna: Ep= m x g x h
praca ; W= F x s
dżwignia jedno i dwu stronna : f₁ x r₁=f₂ x r₂
energia wewnętrzna: E= mCw Δt
ciepło topnienia : Q1= m x c
ciepło parowania : Qp=m x cp
Moc; P=w/t
napięcie : U=W/q
natężenie : J=q/t
siła elektrodynamiczna : F= B x J x L
częstotliwość : F=1/t
transformator : U1/U2=I2/I1=Z1/Z2