Średnią szybkość podróży obliczamy dzieląc całkowitą przebytą drogę przez całkowity czas podróży. Pewien turysta przez godzinę jechał na rowerze z szybkością 20km/h. Niestety przedziurawił dętkę i dalszą trasę pokonywał pieszo, co zajęło mu 2 godziny. Jego średnia szybkość wyniosła tylko 10 km/h. Ile kilometrów przeszedł pieszo ?

3

Odpowiedzi

2010-04-01T21:31:38+02:00
V = s/t
s = v*t = 10km/h * 2h = 20km
2010-04-01T21:31:47+02:00
1 etap podróży
t1=1h
V1=20km/h
V=s/t
s1=V1*t1=20*1=20km
2 etap podróży
t2=2h
s2-szukana droga, przebyta pieszo

Średnia prędkość
Vśr=10km/h
Vśr=s1+s2/t1+t2
Vśr(t1+t2)=s1+s2
s2=Vśr(t1+t2)/s1=20(1+2)/20=3km

Pieszo przebył 3km
2010-04-01T21:38:15+02:00
Przebyta droga:czas podróży=średnia szybkość
zamieniamy to:
?:3h=10km|h
obliczenia|?|: 10km|h×3=30
ODP:Turysta przeszedł pieszo 10km z czego jego prędkość wynosiła 5km|h