Odpowiedzi

2010-04-01T21:34:43+02:00
Morze bałtyckie ma powierzchnie około 385 tys.km^2 jaką powierzchnię zajmie morze bałtyckie na mapie 1:20000000

385 tys.km^2

skala:1:20000000

na mapie będzie (20 000 000)² razy mniejsza powierzchnia

czyli:
385 tys.km^2 =385 000 000 000m²=385 000 000 000m²=385 000 000 000 0000 cm²=385*10¹³cm²
(20 000 000)²=2*10⁷)²=4*10¹⁴

385*10¹³cm²:4*10¹⁴385cm²:4*10=9,625 cm²
12 1 12