Ciało o masie 0,2 kg, rzucone pionowo do góry, spadło na powierzchnię Ziemi po upływie czasu 4 s. Jaką energie kinetyczną miało to ciało w momencie wyrzutu? Z jaką prędkością wyrzucono to ciało? Oporu powietrza nie bierzemy pod uwagę.

2

Odpowiedzi

2010-04-01T21:41:55+02:00
Do celu prowadzi wiele dróg.
Skorzystam z tego, że w rzucie pionowym w górę, czas wznoszenia jest równy czasowi opadania. Jeżeli ciało wróciło na ziemię po 4s, to po 2s było w najwyższym punkcie, gdzie h=max i V=0.
Obliczymy tą wysokość
h=gt²/2 (jeśli w tym momencie V=0, to jest to już swobodne spadanie)
g=10m/s²
h=10*2²/2=20m
Korzystamy z zasady zachowania energii, aby obliczyć prędkość wyrzutu
mgh=mv²/2
V=√2gh=√2*10*20=20m/s²
Teraz możemy obliczyć początkową energię kinetyczną
Ek=mV²/2=0,2*20²/2=40J

Powodzenia!
h ≠ 80 m !!! h = 20:) odpowiedzi są poprawne, ale rozwiązanie nie !!
tu poprawne :)
2010-04-01T21:45:50+02:00
Ciało o masie 0,2 kg, rzucone pionowo do góry, spadło na powierzchnię Ziemi po upływie czasu 4 s. Jaką energie kinetyczną miało to ciało w momencie wyrzutu? Z jaką prędkością wyrzucono to ciało? Oporu powietrza nie bierzemy pod uwagę.

m=0,2 kg
t=2s osiągnęło max wysokość
Ek=?
Ek=Ep=mgh
h=gt²/2
h=10*4/2=20m
Ek=0,2*10*20
Ek=2*20
Ek=40 J
mv²/2=40
v²=80/0,2
v²=400
v=20m/s
8 4 8