Odpowiedzi

2010-04-01T22:16:12+02:00
Walka zbrojna
*związek odwetu, kory zostaje rozbity w 1942r.
*Na terytowriach wschodnich powstaje wachlarz 1941r
*Jesienią 1942 r. utworzone zostaje jednolite Kierownictwo Dywersji
*bojowo-dywersyjne – niszczenie niemieckich magazynów wojskowych
*zamach na generała SS Franza Kutscherę i wyroki na nich
*rozpracowanie bazy pocisków V-1 i V-2 na Peenemuende w 1943 r.,
*największe zgrupowania partyzanckie działają na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie
Mazowszu i Podlasiuprzełom 1942/1943
*Walka cywilna:
- bierny opór- bojkot decyzji i zarządzeń okupanta,
- prasa podziemna- ugrupowania podziemne wydawały podziemne biuletyny i gazetki, zawarte w nich były wiadomości z frontu, instrukcje walki, literatura społeczno- polityczna i patriotyczna,
- mały sabotaż- rózne formy propagandy ulicznej, np. rozwieszanie flag narodowych przy okazji świąt państwowych, rozlepianie karykatur Hitlera, malowano kotwicę czy żółwie itp.
w małym sabotażu uczestniczyła głównie młodzież,
-tajne nauczanie-
- akcja "N"- wydawanie fałszywychdruków zawiadomień, obwieszczeń, pism niemieckich itp.w celu demoralizowania żołnierzy oraz administracji niemieckiej
Walka zbrojna:
- dywersja- napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady przemysłowe itp.
- akcje odwetowe- np. zamach na szefa policji dystryktu warszawskiego
- akcje likwidacyjne- przeciwko funkcjonowaniu aparatu okupanta, gestapo, członkom band terrorystycznych itp.
- odbijanie transportów więziennych,
- akcje rozbrojeniowe- w celi zdobycia broni
- akcje zniszczenia dokumentów- niszczenie wykazów ludności itp.
- partyzantka
12 3 12