Pocisk o masie 6g, przed uderzeniem w ziemny nasyp na strzelnicy, poruszył się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5m. Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Ile wynosił czas zagłębienia się pocisku na nasyp?

1

Odpowiedzi

2010-04-01T22:03:51+02:00
M=6g=0,006kg
S=0,5m
V=500m/s
t=?
F=?

F=m*a
a=V/t
S=v*t/2
Po podstawieniu:
F=m*V²/2*S=(0,006kg*(500m/s)²)/2*0,5m=1500N

t=m*V/F==(0,006kg*500m/s)/1500N=0,002s
1 5 1