Gwiazda neutronowa jest zbudowana z materii, której gęstość wynosi ok 2*1017kg/m3. Oblicz średnicę gwiazdy neutronowej, której masa jest dwa razy większa od masy Słońca (Ms=2*1030kg). Porównaj otrzymaną wartość ze średnicą Księżyca, Słońca i Ziemi. Odpowiednie dane odszukaj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T13:50:08+02:00
Obliczamy objętość gwiazy neutronowej przy średnicy d= 2r
V = 4/3 * pi * r^3
V = 4/3 * pi * (d/2)^3

r^3 - oznacza promień r podniesiony do potęgi trzeciej
V = 1/6 * pi * d^3
d^3 = 6V/pi
d = pierwiastek 3 stopnia z (6V/pi) (1)
przy gęstości 2*10^17 kg/m3 objętość gwiazdy neutronowej o masie dwóch Słońc wynosi

V = m/d tutaj d - gęstość
V = 2*2*10^30 kg / 2*10^17 kg/m3
V = 2*10^13 m3 (2)
Wstawiamy objetość obliczoną w równaniu (2) do równania (1)

d = pierw.3. stopnia (12*10^13)/pi
d = 33 677,8 m = 33,68 km

d Księżyca = 3 476,2 km
d Słońca = 1 392 000 km
d Ziemi = 6 371 *2 = 12 742 km