Odpowiedzi

2010-04-01T22:41:36+02:00
12 apostołów.
* Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
* Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
* Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
* Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
* Filip z Betsaidy
* Bartłomiej – Natanael z Ptolemaidy
* Tomasz (zwany Didymos)
* Mateusz – Lewi, były poborca podatkowy
* Jakub, syn Alfeusza
* Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym)
* Juda Tadeusz (Judas), syn Jakuba
* Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa; po jego samobójstwie wybrany został Maciej.
2010-04-01T22:42:55+02:00
Apostołów było 12
1.Szymon Piotr
2.Andrzej
3.Jan
4.Filip
5.Bartłomiej
2010-04-01T22:47:56+02:00
Zad.1
Odp: Apostołów, czyli uczniów Jezusa było 12

Zad.2
Odp: Wymienię 12 apostołów na pewno Ci się przyda.
1.Szymon Piotr
2.Andrzej
3.Jakub
4.Jan Ewangelista
5.Filip
6.Bartłomiej
7.Tomasz
8.Mateusz
9.Jakub
10.Szymon Kananejczyk
11.Juda Tadeusz
12.Judasz Iskariota

Pozdro:D