Odpowiedzi

2009-11-01T19:52:09+01:00
Epitet- rzeczownik z przymiotnikiem, np. zielone drzewo
Porównanie- porównanie do czegoś.
Przenośnia- inaczej metafora
Anafora- powtórzenie tego samego słowa na początku wersu
Epifora- powtórzenie tego samego wyrazu na końcu wersu
Wyraz dźwiękonaśladowczy- wydaje dźwięki
Uosobienie- nadanie przedmiotom, zwierzętom cech ludzkich
Apostrofa- zwrot do osoby, zjawiska, osoby nieżyjącej.
22 3 22
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T19:56:12+01:00
Przenośnia - inaczej metafora, wyrażenie czegoś za pomocą innych słów.
Epitet - najczęściej to połączenie rzeczownika z przymiotnikiem
Porównanie - cechy przedmiotu są porównywane z innym przedmiotem
Uosobienie - nadanie czemuś cech ludzkich
Ożywienie - nadanie czemuś cech istot żywych
Wyraz dźwiękonaśladowczy - wyraz, który naśladuje jakiś dźwięk
Apostrofa - bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa
Porównanie homeryckie - bardzo rozbudowane porównanie
Anafora - celowe powtórzenie słowa na początku
Epifora - celowe powtórzenie słowa na końcu
24 4 24