Zad. 3
Proces jonizacji atomu wapnia zachodzi zgodnie z podanymi równaniami:
Ca + EI → Ca+ + e- EI – pierwsza energia jonizacji
Ca+ + EII → Ca2+ + e- EII – druga energia jonizacji
Napisz przebieg procesu jonizacji zachodzącego do momentu utworzenia typowego dla danego pierwiastka jonu; litu Li+, glinu Al3+.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T23:33:43+02:00
Ej - energia jonizacji (I - pierwsza, II - druga, III - trzecia)

Lit:
Li°+ EjI ---> Li¹ +1e⁻ (tutaj już nie daje się "minus" Ej, bo w równaniu rekacji nie ma minusów)

Glin:
Al° + EjI ---> Al¹ + 1e⁻
Al¹ + EjII ---> Al² + 1e⁻
Al² + EjIII ---> Al³ + 1e⁻

dodajemy stronami (EjI+EjII+EjIII=Ej - energia jonizacji całkowita)

Al° + Ej ---> Al³ + 3e⁻

pozdrawiam :)