Omów zagadnienia w formie krótkiej notatki:

11. Przemiany polityczne w Polsce 1956 (epoka Gomułki).

12. Wydarzenia grudniowe 1970 i epoka Edwarda Gierka.

13. Kryzys w Polsce. Zmiany polityczne w roku 1980. Porozumienia sierpniowe i powstanie Solidarności.

14. Stan wojenny 1981 i jego konsekwencje.

15. Lata 80-te w Polsce. Transformacja 1989.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-07-09T15:53:13+02:00
Po II wojnie światowej państwo polskie było odbudowywane na wzór Związku Radzieckiego. Pierwszą decyzję jaką podjęto to stworzenie jednej silnej partii politycznej (PPR + PPS = PZPR). Zjednoczenie miało miejsce w 1948 r. Rozpoczęła się walka wewnątrz partii, w wyniku której Władysław Gomułka został posądzony o odchylenia prawicowo - nacjonalistyczne i postawiony przed sądem. Został skazany i uwięziony.
Oprócz PZPR pozwolono na działalność Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, które powstało z połączenia PSL I SL. W Polsce działało jeszcze jedno stronnictwo - demokratyczne.
Na wzór radziecki sądownictwo w Polsce było podporządkowane PZPR, wszystkie stanowiska w państwie były obsadzone przez członków partii. Również członkowie partii mogli liczyć na przywileje mieszkaniowe oraz zakupy wyznaczone dla nich w sklepach. Cechą charakterystyczną ustroju socjalistycznego były masowe uroczystości i imprezy propagandowe. Oświata i wychowanie młodzieży musiały być zgodne z ideą PZPR. Partia miała również wpływ na gospodarkę oraz na wojsko. W 1951 r. odbyły się pokazowe procesy generałów wojska polskiego oskarżonych o szpiegostwo na rzecz zachodniego wywiadu. Czasy stalinowskie to również walka z kościołem. Następowała konfiskata majątku kościelnego, prześladowanie księży, likwidacja seminariów, zamykanie prasy katolickiej, trudności w budowie kościołów. W 1953 r. odbył się proces biskupa Czesława Kaczmarka, który został posądzony o szpiegostwo. W tym samym roku aresztowano prymasa Stefana Wyszyńskiego, który nie chciał się zgodzić, aby księża ślubowali na wierność PRL.
1 5 1