Odpowiedzi

2010-04-02T15:10:36+02:00
Miłośc towarzyszy człowiekowi od samego początku, ponieważ wyznacza drogę ludzkiego postępowania. anaiekiedy pod stopami człowiek wyczuwa delikatne kwiaty, czasem bolesne ciernie. Idziemy jesdnak odważnie przed siebie, wierzymy bowiem, iż tylko nadzieja na pomyślny koniec wędrówki nadaje sens naszemu życiu. Ma końcu tej drogi znajduje się miłośc- dla chrześcijan jej uosobieniem jest Bóg, dla innych to ukochana osoba. Spotykamy ją w drugim człowieku, odnajdujemy w oczach bliskich. Odwołując się do epoki pozytywiżmu i młodej polski, miłośc znajdujemy w utworze ,,Lalka"- Bolesława Prusa. Dla 40-letniego Stanisława Wokulskiego jest nie tylko pużnym doświadczeniem, ale przede wszystkim romantycznym uniesieniem, które przytrafiło się pozytywistycznemu kupcowi. On kocha jak wariat, wystarczy mu widziec jej twarz choc z daleka, by byc szczęśliwym. Wokulski zawsze i wszędzie bedzie przy Łęckiej. Dla niej wydaje wojnę konwenansom, zdobywa pieniądze, naprawia świat, ma wielkie plany i nadzieję że go pokocha. Czego można spodziewa się po tytułowe Lalce? zabawy w uczucia, gry w szachy kokieteri, to znów lekcewarzenia. Pożegnanie w Skierniewicach jest niesmacznym przedstawieniem. Laleczka znalazła swego żołnierzyka. Łęcka i Starski byli sibie warci. By to zrozumiec, Stach musiał przeżyc długą drogę upokorzenia i marzenia o niej. Cząstkę swej,, duszy zostawił,, przy Izabeli w klasztorze, a resztę wysadził w Zasławiu lub dzwiga nadal, wędrując po świecie. W utworze Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem" Justyna Orzelska i Janek Bohatyrowicz są szczęśliwą parą. To oni realizują podstawowe hasła pozytywizmu, na czele,, z pracą u podstaw" . Są kontynuatorami Jana i Cecyli, którz nad Niemnem ciężką pracą wybudowali dom i tu odnalężli radośc życia. Justyna nie mogła zgodzic się na życie u boku Różyca, pokochała ubogiego Jana i znim połączyła się w związku małżeńskim. W Bbohatyrowczach nie ma miejssca na próżniactwo salonowe, szcztuczne maniery. Szacunek dla ludzkiej pracy, która jak miłośc czyni człowieka potrzebnym, jest tu najwyższą wartością i miarą szczęścia.W okresie Młodej Polski odnajdujemy motyw miłości w utworze ,, Ludzie Bezdomni" Stefana Zeromskiego. Tomasz Judym, główny bohater utworu, lekarz i społecznik, odzruca miłośc Joanny Podborskiej. Ważniejsze dla niego jest poświęcenie się społeczeństwu niż rodzinie. Czy kochając ludzkośc nie mozna kocha jednej osoby? można, ale obie miłości śą zbyt zaborcze. Judym oddaje się cały tej jedynej idei- w walce o dobro i sprawiedliwośc tych, co nie mają już sił walczyc. Mozna to było przewidzie, gdyż sam tytuł powieści symbolicznie określa wybór głuwnego boczatera. Słuzenie ubogim,,spłata długu"- przewyższa ją szczęscie posiadania domu rodzinnego:,, Nie mogę miec ani ojca, ani matki, ani zony, ani jednej rzeczy, którą bym przyciągnoł do serca z miłością, dopuki z oblicz ziemi nie znikną te podłe zmory. Muszę wyrzec się czszęścia. amauszę byc sam jeden(...). W twórczości poetów Młodej Polski znajdujemy miłośc ,, impresjonistyczną", ,, ekspesjinistyczną", czy ,,symboliczną". Barwy uczuc zajmowały w tej epoce ważne miejce. Traktowano ją jak siłę napędową , ale i destrukcyjną. Do niej ,,uciekali" przed marnością i szarośią życia, na momoent odnajdywali rozkosz i zapomnienie, chwilowe, to prawda- ale jakze inspirujace. K.Przerwa.Tetmajer w utworze ,,Ja kiedy usta ku twym ustom chylę..", mówi o szcęściu krótko trwalym, które towarzyszy przyjemnością zmysłowym. Erotyzm , obk sztuki, przyrody, nirwany jest jedną z form ucieczki dekadenta od cierpienia zycia.
4 4 4