1. Liczba 2¹⁰ * 5¹⁵ jest rowna liczbie:
A.10¹⁰
B.10¹⁰ * 5¹⁰
C.10¹⁵
D.10¹⁰ * 5⁵

2.Liczba punktów wspólnych okręgu x²+y²=4 i prostej x-1=0 jest równa:
A.0
B.1
C.2
D.4

3.Mediana danych: 0,1,1,2,3,2,2,1 jest równa:
A.1
B.1,5
C.2
D.2,5

4.Jeśli a= log₁/₂ 1/8, to:
A.a>log₂8
B.a>log₂1
C.a<log₁/₂ 8
D.a<log₁/₂ 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T01:05:07+02:00
1. Liczba 2¹⁰ * 5¹⁵ jest rowna liczbie:
D.10¹⁰ * 5⁵

2.Liczba punktów wspólnych okręgu x²+y²=4 i prostej x-1=0 jest równa:
C.2

3.Mediana danych: 0,1,1,1,2,2,2,3 jest równa:
B.1,5

4.Jeśli a= log₁/₂ 1/8, to:
B.a>log₂1