Odpowiedzi

2010-04-02T09:00:00+02:00
Tutaj masz wszystko:
http://www.t4tw.info/angielski/gramatyka/past-simple-vs-past-perfect.html
2010-04-02T09:00:14+02:00
Czasu Past Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności ciągłej w przeszłości.
Używa się do określania czynności, która odbyła się jeszcze przed inna czynnością w przeszłości.
2010-04-02T09:06:32+02:00
Czasu Past Perfect Simple używamy, gdy mówimy o :

- przeszłej czynności, która zdarzyła się przed inną przeszłą czynnością, zdarzeniem

He had already finished his work when she came.
(Skończył swoje zadanie zanim ona przyszła).

Czas Past continous :
KOnstrukcja : was /were + I forma czasownika +ing

Zastosowanie :
- do wyrażenia czynności trwającej w określonym momencie w przeszlości np: I was reading a newspaper at 6 o'clock yesterday (wczoraj o 6-ej czytałem gazetę).