Fizyka
3. Basen ma wymiary 25 m x 10 m x 2 m. Gdyby woda nie była podgrzewana, stygłaby o 1C w ciągu godziny. Jaka moc powinno mieć urządzenie podgrzewające wodę, aby utrzymać stałą temperaturę? Przyjmij, że 1 m3 wody ma masę 1 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T21:46:39+02:00
V=2*10*25m³=500m³=500000dm³
masa wody to: 500000kg
m*c*T=P*t
gdzie c to ciepło właściwe wody i t to czas.

P=m*c*T/t
P=500000kg*4200[J/(kg*C)]* 1C/3600s
P= 5⁵/₆*10⁵W