Tekst do zadań :
Wieś Zawoja to jedna z najdłuższych wsi w Polsce ma około 18 km długości. Leży u stóp Babiej Góry. Jest punktem wypadkowym dla turystyki w rejonie Babiej Góry, pasma Policy i Jałowca. Mieści się tu siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego. W 2002r. Zawoję zamieszkiwało około 6200 mieszkańców. Wieś Zawoja razem z wsią Skarwca tworzą gminę Zawoja.
Gmina Zawoja to gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. Ma obszar 128,8 km2, w tym użytki rolne zajmują 0,32 powierzchni gminy, a użytki leśne 0,66. Powierzchnia gminy Zawoja stanowi 0,19 powierzchni całego powiatu suskiego. W 2002r. w gminie Zawoja żyło 8734 mieszkańców w tym 4459 mężczyzn.

1 Jaką powierzchnię w gimnie Zawoja zajmują grunty, które nie są użytkami rolnymi lub leśnymi?
a) około 126,2 km2
b) około 85 km2
c) około 41,2 km2
d) około 2,6 km2

2. Ilu mieszkańców średnio przypada na 1 km2 powierzchni gimny Zawoja?
a) około 7
b) około 35
c) około 68
d) około 678

3. Jaką część powierzchni powiatu suskiego zajmuje obszar gminy Zawoja?
a) około 1/4
b) około 1/5
c) około 1/18
d) około 1/19

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T09:35:16+02:00
1.
1-0,32-0,66=0,02

128,8 km² - 1
x km² - 0,02

x=0,02*128,8/1
x=2,576≈2,6 czyli odp D


2.
8734 - 128,8 km²
x - 1 km²

x=8734/128,8
x=67,8 czyli odp C (chyba że w D miał być przecinek pomiędzy 7 a 8)

3.
0,19=19/100
19/19=1
100/19≈5
A więc 1/5 czyli odp B
3 1 3
2010-04-02T09:43:42+02:00
Zad.1
0,32 + 0,66 = 0,98
1 - 0,98 = 0,02
128,8 × 0,02 = 2,56 ≈ 2,6 km²
Odp: Około 2,6 km²

Zad.2
8734 ÷ 128,8 = 67,81 ≈ 68
Odp: Odpowiedzą na to pytanie jest odpowiedź C

Zad.3
Zawoja = ¹⁹/₁₀₀ = ⅕
Odp: Około ⅕, czyli B

Pozdro:)
3 3 3