Odpowiedzi

2010-04-02T10:24:04+02:00
Podobieństwa:
*oba powstania były skierowane przeciwko Rosji carskiej
*oba powstania objęły swym zasięgiem głównie obszar państwa polskiego
*bodźcem w obu powstaniach były rewolucje(insurekcja-rewolucja francuska, p. list.-rewolucja belgijska i francuska A.D 1830)
*oba powstania upadły
*oba posiadały władzę dyktatorską(insurekcja-T. Kościuszko, p. list.-gen. Chłopicki, gen, Krukowiecki)
*oba powstania na początku odnosiły sukcesy
*upadek powstań przyczynił się do obalenia autonomii państwa polskiego(insurekcja-III rozbiór, p. list.-zniesienie Konstytucji Królestwa Polskiego)
*siłą napędową obu powstań było chłopstwo
*oba powstania obfitują w ważne dla Polaków bitwy(insurekcja-bitwa p. Racławicami, p. list.-bitwa. pod Grochowem
*Reasumując, pomimo, iż powstania te zakończyły się porażkom, to były ważne dla Polaków-pozwalały na zachowanie, ba, utrwalenie świadomości narodowej, co pozwoliło narodowi przetrwać bez organizmu państwowego(Królestwo Polskie było jedynie fikcją państwa polskiego)

A teraz różnice:
*na pewno czas powstań
*powstanie kościuszkowskie objęło również ziemie zaboru pruskiego
*przyczyną insurekcji był II rozbiór Polski, zaś powstania listopadowego było permanentne łamanie konstytucji przez cara i jego brata Konstantyna
*powstanie listopadowe spowodowało masową emigrację Polaków na zachód
5 3 5
2010-04-02T10:32:14+02:00
Powstanie Kościuszkowskie
-powstanie narodowe przeciw Rosji
-przygotowane przez sprzysiężenie powstańcze spowodowane rządami Targowicy
-objęło tereny Mazowsza,Podlasia,Małopolski,Litwy,Białorusi,Kurlandii,Wielkopolski
-liczny udział chłopów

Powstanie Listopadowe
-powstanie narodowe przeciw Rosji
-spowodowane łamaniem Konstytucji 1815 roku
-objęło tereny Królestwa Polskiego,Litwy,Ukrainy,Białorusi
-wszczęte przez sprzysiężenieWysockiego
liczny udział młodzieży

Oba powstania zakończyły się klęską.
1 5 1