Zad1. Koń ciągnie wóz działając siła o wartości 540N. Po czasie 2h wóz przesunął się ruchem jednostajnym na drodze 10km. Ile wynosiła średnia moc konia w tym czasie???

zad2. Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry, jeżeli jego masa wynosi 60kg, wysokość skoku 1,8m, a czas odbicia od powierzchni Ziemi 0,2s???

zad3. W wodospadzie o wysokości 40m w czasie 10min spada woda o objętości 750m3. Oblicz jaką maksymalną moc można uzyskać z turbin wodnych napędzanych wodą tego wodospadu.

zad4. Objętość przepływającej wody w rzece w czasie 1s wynosi 700m3. Jaką maksymalną moc można uzyskać z tej rzeki, jeżeli ustawić na niej zaporę spiętrzającą wodę do wysokości 10m????

2

Odpowiedzi

2010-04-02T10:10:44+02:00
Tylko te zadania umiem
zad.2
P = W*t
W=F*s wiec
P = F * s* t
F = m * g wiec
P = m * g * s * t
P = 60 * 10 * 1,8 * 0,2 = 216
moc sportowca to 216

zad.3
h - wysokośc = 40 m
t - czas = 10 min = 600 s
V - objętość wody = 750 m³
γw - ciężar właściwy wody = 9810 N/m³
Q - ciężar spadającej wody = Vγw = 750 razy 9810 = 7357500 N
W - praca wykonywana przez wodę przy spadku z wysokości h = Qh =
= 7357500 razy 40 = 294500000 Nm
P - moc turbin = W/t = 294500000/600 = 490833,3 W = 490,8 kW
2010-04-02T10:12:06+02:00
Zad1.
F=540N P=? P=W/t
t=2h
s=10km
W=F*s
W=540N*10km=5400J
P=5400J/2h=2700W
Odp.P=2700W

zad2.
m=60kg P=? P=v*F
h=1,8m
t=0,2s
F=60kg*10N/kg=600N
v=1,8m/0,2s=9m/s
P=9m/s*600N=5400W
Odp.P=5400W

zad3. W wodospadzie o wysokości 40m w czasie 10min spada woda o objętości 750m3. Oblicz jaką maksymalną moc można uzyskać z turbin wodnych napędzanych wodą tego wodospadu.
h=40m P=? P=v*F
t=10min=600s
V=750m3
tego nie umiem
zad4. tego nie umiem
1 5 1