Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T12:01:55+02:00
Dane:
ms(masa substancji)-15g
Vw(objętość wody)-200cm³
d(gęstość) siarczanu sodu-2,7g/cm³ (odczytana z tablic)
M (masa cząsteczkowa) Na₂SO₄= 2×23g/mol + 32g/mol + 4×16g/mol= 142g/mol

Obliczam jaką objętość zajmuje 15g siarczanu sodu:
V= m : d= 15g : 2,7g/cm³= 5,5cm³

Obliczam całkowitą objętość roztworu:
Vr=objętość substancji + objętość wody= 5,5cm³ + 200cm³= 205,5cm³= 0,2055 dm³

Obliczam liczbę moli siarczanu sodu:
n=ms : M = 15g : 142g/mol=0,1mola

Obliczam stężenie molowe :
Cm= n : Vr = 0,1mola : 0,2055 dm³≈ 0,49mola/dm³

Roztwór ten ma stężenie 0,49mola/dm³