Wymień konsekwencje, jakie dla środowiska przyrodniczego wynikają ze stosowania:
a) monokulturowej uprawy roślin na plantacjach,
b) nadmiernego wypasu zwierząt w strefie Sahelu w Afryce,
c) rolnictwa żarowo-odłogowego na Nizinie Amazonki,
d) nadmiernego nawożenia w intensywnym rolnictwie Holandii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T12:05:41+02:00
Wymień konsekwencje, jakie dla środowiska przyrodniczego wynikają ze stosowania:
a) monokulturowej uprawy roślin na plantacjach,
wyjałowienie gleb
b) nadmiernego wypasu zwierząt w strefie Sahelu w Afryce,
pustynnienie terenów w Afryce
c) rolnictwa żarowo-odłogowego na Nizinie Amazonki,
system ten to wypalanie fragmentu lasu, a więc:
utrata cennych gatunków drzew,
rozpowszechnienie się nieracjonalnej gospodarki leśnej-więcej wycinania, mniej zasiewania
wyjałowienia gleb, szybkie pozbawienie wartości odżywczych,
zmiany w klimacie,
mniejsza emisja tlenu z roślin na świecie.
d) nadmiernego nawożenia w intensywnym rolnictwie Holandii
-nadmierne nawożenie zabija wiele pożytecznych zwierząt
-zbyt duża ingerencja i chemizacja rolnictwa-> pogorszenie jakości żywności
5 4 5