Pogrupuj czasowniki na :
-formy nie odmienne
-formy osobowe
-odmieniające się przez przypadki

wróżyć, stchórzywszy , próżnować, próżnując, kłócąc się,
próbowany, próbując, rozróżnia, wyrównany,próbuje, kłóci się, wróży, góruje, wywróżony, żółknący, królując ,króluje.
Utwórz imiesłowy:
przymiotnikowy
przysłówkowy
urządzać, ugotować.

1

Odpowiedzi

2010-04-02T11:59:49+02:00
Formy nieodmienne:stchórzywszy,próżnując, kłócąc się, próbowany,próbując, wywróżony, żółknący, królując,
formy osobowe: rozróżnia, wyrównany, próbuje, kłóci się, wróży, góruje, króluje
formy odmieniające się przez przypadki:wróżyć,próżnować

wróżyć, stchórzywszy , próżnować, próżnując, kłócąc się,
próbowany, próbując, rozróżnia, wyrównany,próbuje, kłóci się, wróży, góruje, wywróżony, żółknący, królując ,króluje.
Utwórz imiesłowy:

przymiotnikowy czynny urządzający, od ugotować nie ma, chyba że od gotować gotujący oraz bierny urządzony, ugotowany

przysłówkowy współczesny: urządzając, od ugotować nie ma, chyba że gotując od gotować, przysłówkowy uprzedni: urządziwszy, ugotowawszy
urządzać, ugotować.