Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T11:37:09+02:00
(cosα+sinα)²+(cosα-sinα)²=(cos²α+2cosαsinα+sin²α)+(cos²α-2sinαcosα+sin²α)=cos²α+2cosαsinα+sin²α+cos²α-2sinαcosα+sin²α=cos²α+sin²α+cos²α+sin²α=2(sin²α+cos²α)=2*1=2
2010-04-02T11:40:03+02:00
(cosα+sinα)²+(cosα-sinα)²=2
cos²α+2sinα*cosα+ sin²α+cos²α-2sinα*cosα+ sin²α= 2*(cos²α+sin²α)
Z jedynki trygonometrycznej: cos²α+sin²α=1
2*1=2