Odpowiedzi

2010-04-02T11:57:41+02:00
Konstytucja 3 maja miała ogromne znacznie dla RP. Przede wszystkim wprowadzała zmianę ustroju; zniesiono liberum veto i wolną elekcję, odtąd tron Polski był dziedziczny. Zniesiono podział RP na Koronę i Litwę, wprowadzono wspólny skarb i wojsko. Powołano urząd Straż Oraw - główny organ władzy wykonawczej. Chłopi zostali wzięci pod opieke prawa. Do konstytucji załączono również ustalone wcześniej prawa o miastach. Niestety kilka lat później na sejmie w Grodnie (zatwierdzenie II rozbioru) unieważniono tą konstytucję.