1. Na rysunku pokazano, w jaki sposób do sześciennego pudełka przymocowano wstążkę długości 0,5 m. Oblicz objętość tego pudełka, wiedząc, że na kokardę zużyto 20 cm wstążki.

2. Ewa postanowiła, że każdego dnia będzie się uczyć języka rosyjskiego o 5 min. dłużej niż poprzedniegp. Niech y oznacza, ile godzin Ewa uczy się danego dnia, x - numer kolejnego dnia nauki. Napisz wzór opisujący zależność y od x wiedząc, że pierwszego dnia Ewa uczyła się 15 minut.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T12:23:47+02:00