Może ktoś mi pomóc w zadaniu
Młode małżeństwo wpłaciło do banku na roczną lokatę terminową kwotę 10000zł.Roczne oprocentowanie banku wynosi 3,5%.Oblicz odsetki od tej kwoty, jeżeli pieniądze były utrzymywane przez okres 5 lat oraz:
a)odsetki nie były kapitalizowane
b)odsetki były kapitalizowane

1

Odpowiedzi

2010-04-02T13:06:48+02:00
A)
kn- kwota końcowa
ko- początkowa kwota
p% - oprocetowanie
n- liczba okresów trwania lokaty
kn-10000zł
ko-?
p%- 3,5% = 0,035
n- 5lat
kn=ko + p% x ko x n
k₅= 10000 + 0,035 x 10000 x 5
k₅= 11750zł

b)
kn = ko x (1+p%)nawias do potęgi n
k₅= 10000 x (1 + 0,035)⁵
k₅ = 10000 x 1,1876862
k₅= 11876,86zł