Zad.1.
wielokąt foremny jest trójkatem,jego bok wynosi 3√3cm.pole trójkata jest równe:
a)27√3/4
b)6 i 3/4 √3
c)6,75√3
zad.2.
liczba -1/2 to liczba:
naturalna
wymierna
zad.3.o ile zwiekszy sie pole rombu,jeśli długość przekątnych d₁ i d₂ vzwiększymy o 2:
a)d₁+d₂+6
b)d₁+d₂+2
c)d₁+d₂-8

3

Odpowiedzi

2010-04-02T12:47:25+02:00
1.Wielokąt foremny - czyli jest to trójkąt równoboczny
Wzór na pole: P=(a²√3)/4
a=3√3cm
P=(27√3)/4
Odp A
2.-1/2 to liczba wymierna
3.Pole na wzór rombu: P=1/2d₁*d₂
odp A
2010-04-02T12:47:51+02:00
Zad.1.
wielokąt foremny jest trójkatem,jego bok wynosi 3√3cm.pole trójkata jest równe:
a=3√3
h=a√3/2
P=ah/2=a²√3/4=27√3/4
a)27√3/4

zad.2.
liczba -1/2 to liczba:
wymierna

zad.3.o ile zwiekszy sie pole rombu,jeśli długość przekątnych d₁ i d₂ vzwiększymy o 2:
P₁=d₁d₂/2
P₂=(d₁+2)(d₂+2)/2=(d₁d₂+2d₁+2d₂+4)/2=P₁+d₁+d₂+2
b)d₁+d₂+2
1 5 1
2010-04-02T12:48:25+02:00
A=3√3
P=(a^2*√3)/4=3√3*3√3*√3/4=27√3/4
odpA
zad2. jest to liczba wymierna
zad3
P1=1/2*d2*d2
P2=1/2(d1+2)(d2+2)=1/2*(d1d2+2d1+2d2+4)=1/2d1d2+d1+d2+2=p1+d1+d2+2
odp. B