Do wodorotlenku wapnia dodano fenoloftaleinę , a następnie wkroplono rozcieńczony roztwór kwasu octowego. Punkt zobojętniania uzyskano w momencie odbarwienia wskaźnika. Zapisz równanie przeprowadzonej reakcji i oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 g zasady wapniowej.

3

Odpowiedzi

2010-04-02T12:52:08+02:00
Ca(OH)₂ + 2CH₃COOH ----> (CH₃Coo)₂Ca +2H₂O

Masa molowa wodorotlenku wapnia jest równa 74g/mol, a kwasu octowego 60g/mol.
Do zobojętnienia 74 g zasady potrzeba 120g kwasu. Więc z proporcji:

74g- 120g
20g- x
x≈32,4g

1 5 1
2010-04-02T12:54:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MCa(OH)2=74u
mCH3COOH=60u
Ca(OH)2 + 2CH3COOH----->(CH3COO)2Ca + 2H2O
74g Ca(OH)2-----2*60g kwasu
20g Ca(OH)2------xg kwasu
x=32,4g kwasu
2 5 2
2010-04-02T12:57:21+02:00
Reakcja:
Ca(OH)2 + 2CH3COOH------>( CH3COO )2Ca + 2H20

skoro na 1 mol zasady przypadają 2 mole kwasu to ilość potrzebnego do reakcji kwasu obliczamy z proporcji

1mol zasady to 74 g/mol
2 mole kwasu to 120 g/mol

więc 74g ------------120g
20g-------------x

x=32,4
Odp;Do reakcji potrzeba 32,4 g kwasu octowego.
1 5 1