Wykres funkcji y=-1,5x+3 przecina osie układu współrzędnych w punktach A=(m,0),B=(0,n).Oblicz pole czworokata o wierzchołkach A=(m,0),B=(0,n),C=(-2m,0),D=(0,-3n)

Podajcie sam koncowy wynik (pole tego czworokąta) bo mam rozwiązane te zadanie ale chce sprawdzic czy dobry wynik wyszedł)

1

Odpowiedzi

2010-04-03T21:55:09+02:00
Wykres funkcji y=-1,5x+3 przecina osie układu współrzędnych w punktach A=(m,0),B=(0,n).Oblicz pole czworokata o wierzchołkach A=(m,0),B=(0,n),C=(-2m,0),D=(0,-3n)

Podajcie sam koncowy wynik (pole tego czworokąta) bo mam rozwiązane te zadanie ale chce sprawdzic czy dobry wynik wyszedł)


6*3/2+6*9/2=9+27=36 j²