Zad.1.jakie jest pole figury ograniczonej wykresem y=2x+1
i osiami układu współrzędnych?
a)1/4 j²
b)2 i 1/4 j²
c)5j²
zad.2.
przeanalizuj podane poniżej długości odcinków. z którego zbioru odcinków nie skonstruujesz czworokąta,w który można wpisać okrąg?
a)√2cm,3cm,4cm,2cm
b)3cm,4cm,5cm,6cm
c)√3cm,2cm,4cm,11cm
zad.3.
mamy dane 2 punkty A(-3²;4-y),B(x/3,19-9).jakie muszą być x i y ,aby punkty A i B były symetryczne względem osi OY?
a)(1,7)
b)(3,4)
c)(27,-6)

1

Odpowiedzi

2010-04-02T20:30:54+02:00
1.
Podstawiając kolejno za y=0 otrzymamy długość podstawy trójkąta x=-1/2 ale z racji że nie ma odcinka ujemnego dajemy 1/2.
Jak damy x=0 to otrzymamy wysokość trójkąta prostokątnego y=1
czyli pole wynosi P=1* 1/2 * 1/2 = 1/4j² Odpowiedź A

2.
Od razu widać że ostatni. Odpowiedź C ponieważ suma 3 mniejszych odcinków nie jest większa od 4go czyli od 11 a więc nawet nie utworzymy czworokąta.

3.
Jeśli tylko względem osi OY to znaczy że punkty po połączeniu utworzą odcinek poziomy a więc igreki będą takie same czyli
4-y = 19-9
y=-6
Z iksami jest podobnie tylko będą miały przeciwne znaki więc jeśli w punkcie A na osi iks mamy -9 to w punkcie B będzie 9
czyli
9=x/3
x=27
Odp: y=-6 x=27