Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T13:01:58+02:00
1)

384cm² - 64cm² = 320cm² - pole wszystkich scian bocznych
320cm² : 4 = 80cm² - pole jednej ściany
a = √64
a = 8 - krawędź podstawy
x = a√2 : 2
x = 8√2 : 2
x = 4√2 - połowa krawędzi podstawy

Pb1 = ½ × 8 × h
80cm² = ½ × 8 × h
80cm² = 4 × h /:4
80cm²:4 = h
20 = h

y² = 20² + 4²
y² = 400 + 16
y = √416

√416² = y² + (4√2)²
416 = y² + 16 × 2
416 = y² + 32
416 - 32 = y²
384 = y²
√384 = y
√64×6 = y
8√6 = y

V = ⅓ x 64 × 8√6
V = 171√3