Complete the sentences with the gerund or infinitive form of the verbs .

1.Ellen wants...(be) an astrounaut.
2.Astrounauts don't mind...(work) hard.
3.I'm learning...(play) a new Space Invaders game.
4.I hope ...(go) into space one day.
5.Do you enjoy...(watch) films about space?

+ przetłumaczyc :*

3

Odpowiedzi

2009-11-01T20:15:12+01:00
1.Ellen wants *to be* an astrounaut.
Ellen chce być astronautką

2.Astrounauts don't mind *working* hard.
Astronauci nie boją się ciężkiej pracy.

3.I'm learning *playing* a new Space Invaders game.
Uczę się grać w nową grę ,,Najeźdźcy Kosmosu''.

4.I hope *to go* into space one day.
Mam nadzieję, że któregoś dnia polecę w kosmos.

5.Do you enjoy *watching* films about space?
Lubisz oglądać filmy o kosmosie?
2009-11-01T20:15:21+01:00
1.Ellen wants..to be.(be) an astrounaut.
2.Astrounauts don't mind..working.(work) hard.
3.I'm learning..playing.(play) a new Space Invaders game.
4.I hope .to go..(go) into space one day.
5.Do you enjoy..watching.(watch) films about space?


1.Ellen chce byc astronautom. 2.Astrunauci nie mają nic przeciwko ciężkiej pracy. 3. Ja uczę się grac w nową grę Space Invaders 4.Mam nadzieję , że pojadę jednego dnia do przestrzeni kosmicznej 5.Czy ty jesteś zadowolony gdy oglądasz filmy o kosmosie?
2009-11-01T20:36:49+01:00
To be - Ellen chce zostac astronautka
torking- Astronauci nie mają zamiaru ciężko pracować
playing- ucze sie grac nowej gry
to go - mam nadzieje ze pewnego dnia polece w kosmos
watching - lubisz ogladac filmy o kosmosie