DOŚWIADCZENIE 1
Cel doświadczenia:Badamy rozszerzalność powietrza
Konieczne przedmioty: plastikowa butelka z wodą
Kolejne czynności:
a) Do plastikowej butelki nalej trochę bardzo ciepłej wody
b) Potrząśnij butelką , by woda ogrzała powietrze, wylej wodę i zakręć butelką
c)Następnie podstaw butelkę pod strumień zimnej wody z kranu.
Wynik doświadczenia:
..............................................................................

Wyjaśnienie zaobserwowanego doświadczenia:
..............................................................................

DOŚWIADCZENIE 2
Cel doświadczenia: badanie temperaturowej rozszerzalności powietrza
Potrzebne przedmioty: szklanka, książka, gładka płytka laminowana lub odwrócona blaszka od pieczenia ciasta, dwa garnki jeden z ciepłą drugi z zimną wodą
Kolejne czynności:
a)Oprzyj płytką na książce tak, aby jej powierzchnia była lekko nachylona do płaszczyzny stoły
b)Zanurz szklankę w zimnej wodzie i po upływie ok. 2 min. postaw ją do góry dnem w górnej części płytki.
c)Zanurz szklankę w ciepłej wodzie i po upływie ok. 2 min.postaw ją w tym samym miejscu na płytce, co poprzednio, także do góry dnem
Wynik obserwacji:
.............................................................................
Wyjaśnienie zaobserwowanego zjawiska:
.............................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T16:23:14+02:00
DOŚWIADCZENIE 1

WYNIK DOŚWIADCZENIA:
Butelka ulega odkształceniu. Zapada się do wewnątrz

WYJAŚNIENIE ZAOBSERWOWANEGO ZJAWISKA:
Ciśnienie powietrza wewnątrz butelki jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. Powstaje więc różnica ciśnień i ciśnienie atmosferyczne mocno ściska butelkę tak że butelka się odkształca (zapada się do wewnątrz)

DOŚWIADCZENIE 2

WYNIK OBSERWACJI:
Szklanka zanurzona uprzednio w zimnej wodzie przesuwa się nieco w dół ale zaraz zatrzymuje się. Szklanka zanurzona uprzednio w ciepłej wodzie szybko ześlizguje się po płytce


WYJAŚNIENIE ZAOBSERWOWANEGO ZJAWISKA:
Ogrzane od ciepłej szklanki powietrze rozpręża się i niezauważalnie unosi szklankę nad płytką. Zmniejsza się wtedy siła tarcia szklanki o powierzchnię płytki i dzięki temu szklanka może się swobodnie ześlizgnąć w dół
56 4 56