Odpowiedzi

2010-04-02T13:09:48+02:00
Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji jest R
f(x)=√x²+mx+9 (<--całe wyrażenie jest pod pierwiastkiem) ?

x²+mx+9≥0
Δ≥0
m²-36≥0
(m-6)(m+6)≥0
m=6 lub m=-6
ramiona paraboli do góry i

m∈(-∞;-6>u<6;+∞)
2010-04-02T13:15:11+02:00
F(x)=√(x²+mx+9)
x²+mx+9≥0
Δ≥0
Δ=m²-36
m²-36≥0
m²≥36
m∈(-∞,-6>U<6,∞)