Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T13:57:28+02:00
Załącznik sie przyda ;]
Województwo lubuskie leży w zachodniej części Polski i od zachodu graniczy z Niemcami na odcinku 198,8 kilometrów. Pod względem powierzchni Lubuskie jest jednym z mniejszych regionów w Polsce - 13,99 tys. km2, co stanowi 4,5 proc. obszaru Polski (mniejsze są tylko województwa: opolskie, śląskie i świętokrzyskie).

Lubuskie podzielone jest na 14 powiatów, w tym 2 grodzkie oraz 83 gminy (9 miejskich, 41 wiejskich i 33 miejsko-wiejskie). Województwo należy do grupy zurbanizowanych regionów Polski, gdzie odsetek ludności miejskiej osiąga wartość 63,9 procent (współczynnik ten dla Polski równa się 61,2 procent). Liczba ludności województwa wynosi niewiele ponad 1 mln osób, co stanowi 2,7 proc. ludności całego kraju - najmniej w Polsce. Region posiada dwa główne ośrodki administracyjne: Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody) i Zielona Góra (siedziba marszałka województwa).
W województwie lubuskim jest wytwarzane 2,4 proc. PKB Polski. W porównaniu z innymi województwami charakteryzuje się ono małą liczbą zatrudnionych w przemyśle - 2,4 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 2 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co lokuje region na ostatnim miejscu w kraju. Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy.
1 5 1