Zadania typu prawda/fałsz.

Zad 1.
Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy a i wysokości ściany bocznej hb można zapisać wzorem P = 3 × ½ ahb.

Zad 2.
Objętość ostrosłupa jest dwa razy mniejsza od objętości graniastosłupa o tej samej podstawie i wysokości.

Zad 3.
Ostrosłup o pięciu wierzchołkach podstawy ma sześć krawędzi.

Zad 4.
Ostrosłup, którego podtawą jest romb, to ostrosłup czworokątny.

Zad 5.
Objętość ostrosłupa o polu podstawy Pp i wysokości h można obliczyć ze wzoru V = ⅓ Pph.

Zad 6.
Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego o krawędzi a można obliczyć ze wzoru Pc = a²√3.

Zad 7.
Wysokość ostrosłupa o polu podstawy równym 6 cm² i objętości 3 cm³ wynosi 0,5 cm.

Zad 8.
W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym suma miar kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy i kąta między krawędzią boczną a wysokością jest równa 90°.

Zad 9.
Ostrosłup trójkątny to czworościan.

Zad 10.
W każdym ostrosłupie ściany biczne są trójkątami równoramiennymi.

3

Odpowiedzi

2010-04-02T13:42:48+02:00
1F
2F
3F
4P
5P
6P
7F
8P
9P
10F
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T14:06:54+02:00
1
F
2F
3F
4P
5P
6P
7F
8P
9P
10F
1 1 1
2010-04-02T14:25:32+02:00
1 nie
2 tak
3 nie
4 tak
5 tak
6 nie
7 nie
8 nie
9 tak
10 tak
1 1 1