Odpowiedzi

2010-04-02T13:54:52+02:00
W ostrosłupie czworokątnym krawędź boczna ma dł. 10cm i jest nachylona do płaszczyzny pod kątem L(alfa)=60 stopni. Oblicz V i Pc

l=10cm
α=60⁰
mamy trójkąt o kątach: 30⁰;60⁰;90⁰
zależności pomiędzy bokami: x;x√3;2x

zatem
H=5√3
1/2 a√2=5
a=10/√2

H²+(1/2a)²=h²
h²=75+50
h²=125
h=5√5 cm

V=1/3*a²*H
V=1/3*50*5√3
V=250√3 /3 cm³

Pc=a²+4*1/2*a*h
Pc=50+2*10/√2*5√5
Pc=50+20√2/2*5√5
Pc=50+50√10 cm²