1. W siłowni znajduje się sztanka z 4 odwaznikami. Sama sztanga waży 18 kg, a objętość jednego odważnika jest równa 1,9 dm3. Ciężar właściwy żelaza wynosi 7875 kg/m3. Oblicz masę sztangi wraz z 4 odwaznikami.

2. teren rekreacyjny ma kształt kwadratu o boku 400m. Oblicz czy plan tego terenu zmiesci sie na akruszu papieru o wymiaracg 84cm x 59,5 cm, jezeli chcemy go narysować w skali 1:200

3. wOgrodzie położonym na wysokoći 150 mnpm wsypano kopiec wysokości 3,5m. oblicz wysokosc kopca przedstawioną na mapie topograficznej

4.Gęstość diamentu wynosi 3520 kg/m3. Oblicz jaką masę ma diamentowy pierścionek którego objętość wynosi 2,8 cm3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T13:53:15+02:00
1.
d = m/v
m = d * v
m = 7875kg/m3 * 0,0019m3
m = 14,9625 kg

mc = 18 + 4 * 14,9625
mc = 77,85 kg

2.
400 m = 40 000 cm
40 000cm / 200 = 200cm
Nie, plan się nie zmieści

3.
150 m + 3,5 m = 153,5 m

4.
2,8 cm³ = 0,00000029 m³
m = d * v
m = 3520 kg/m³ * 0,00000029 m³
m = 0,0010208 kg

Sprawdź przekształcenia jednostkowe, bo nie wiem czy się gdzieś nie machnąłem ;)


2010-04-02T13:58:38+02:00
1. Objętość odważnika:1,9dm³=0,0019m³
masa odważnika: 0,0019*7875kg= 14,9625kg
Całość: 18kg+4*14.9625kg= 77,85kg

2. Nie zmieści się gdyż bok kwadratu w tej skali będzie wynosił 2m.

3.150+3.5m=153.5m

4. objętośc pierścionka: 2,8cm3= 0,0000028m3
masa: 0,0000028*3520kg=0,009856kg=9,856g