Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T15:26:49+02:00
Na obszarze województwa Lubuskiego o powierzchni 13.984 km² zamieszkuje 2189,1 tys. osób, co stanowi ponad 5% ogólnej liczby mieszkańców kraju. Gęstość zaludnienia nie jest wielka i wynosi 73 osoby na kilometr kwadratowy.
Ludność miejska stanowi około 65% mieszkańców. Największe miasta to: Gorzów Wielkopolski - 126 tys. osób, Zielona Góra - 119 tysięcy, Nowa Sól - 42 tysiące, Żary - 41 tysięcy i Żagań - 28 tysięcy mieszkańców.
Udział młodego pokolenia w całej populacji jest większy niż przeciętnie w Polsce. W roku 2004 w wieku przedprodukcyjnym było 25,9% Lubuszan.
Mieszkańcy województwa to niemal w stu procentach Polacy, potomkowie ludzi, którzy zasiedlali ten teren po wojnie w połowie lat czterdziestych. Wywodzili się oni z różnych stron dawnej Polski, co stworzyło na obszarze dzisiejszej Ziemi Lubuskiej swego rodzaju tygiel kulturowy. Wymieszanie różnych tradycji doprowadziło do ukształtowania społeczności jednorodnej, a przy tym otwartej na świat, gotowej zdobywać nowe umiejętności, dynamicznej i pełnej energii.