16. Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 83 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60. Oblicz objętość tej bryły.
19. Pole przekroju zawierającego dwie przekątne sześcianu jest równe 642 cm2. Oblicz objętość sześcianu podobnego do danego w skali k=2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T14:39:35+02:00
*16.
2a = 8√3 | :2
a = 4√3 cm

h = a√3
h = 4√3 × √3
h = 12 cm

Pp = a² √3
.4

Pp = (4√3)² √3
. 4

Pp = 48√3
. 4

Pp = 16√3 cm²

V = Pp × h
V = 16√3 cm² × 12cm
V = 192√3 cm³

*19. nie koniecznie jestem pewna

P = a²
64√2 = a² | √
a = 8√2 cm

V= a³
V = (8√2)³
V = 1024√2 cm³

1024√2 × 2 = 2048√2 cm³