Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T13:58:54+02:00
Liczba ludności Polski w 1950 roku wynosiła 25 mln. Po roku przybyło 477 500 mieszkańców. Jaki był przyrost naturalny?

1950r---25 mln
przybyło
czyli przyrost o 477 500 w stosunku do roku 1950r
czyli:
477 500/25 mln *100%=477 5/25 00 %=477 5/25 00 %=1,91%

przyrost wynosił 1,91%
5 4 5
2010-04-02T14:03:41+02:00
Przyrost naturalny (Pn) to z definicji różnica pomiędzy ilością urodzeń (U) a ilością zgonów (Z) w danym roku

Pn = U - Z

Więc przyrost naturalny wyniósł 477 500
Natomiast procentowa stopa przyrostu naturalnego wynosi

Sn = (U-Z)/L x 100%
L- całkowita liczba ludności

Sn = 477 500/ 25 000 000 x 100%
Sn = 1,91%
3 2 3