1. Podaj wzory sumaryczne i nazwy dwóch tlenków obojętnych.
2. Podaj wzory sumaryczne i nazwy dwóch tlenków amfoterycznych.
3. Za pomocą równań reakcji wykaż że tlenek azotu (V) ma charakter kwasowy.
4. Za pomocą równań reakcji wykaż że tlenek wapnia ma charakter zasadowy.

Dziękuje z góry :)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-03T11:00:37+02:00

Zadanie 1:

 

CO -> tlenek węgla

NO -> tlenek azotu (II)

 

 

Zadanie 2:

 

Al2O3 ->tlenek glinu

CuO -> tlenek miedzi (II)

 

Zadanie 3:

N2O5 + 2KOH -> 2KNO3 + H2O

 

(tlenki kwasowe reaguja z zasadami)

 

 

Zadanie 4:

CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

 

Tlenki zasadowe reagują z kwasami

 

1 5 1
2011-08-03T11:08:20+02:00

1. NO-->tlenek azotu(II); SO-->tlenek siarki(II)

2. Al₂O₃-->tlenek glinu; MnO₂-->tlenek manganu(IV)

 

3. N_2O_5+H_2O-->2HNO_3\\ N_2O_5+2NaOH-->2NaNO_3+H_2O

 

4. CaO+H_2O-->Ca(OH)_2\\ CaO+2HCl-->CaCl_2+H_2O

1 5 1