Napisz niedługie wypracowanie pt. "Mechaniczne urządzenia biurowe" w języku angielskim.

gdzieś na stronę. Ma być napisane prostym językiem ale zrozumiałym może zawierać drobne błędy ale naprawdę drobne jeżeli będą duże a wypracowanie niezrozumiałe od razu zgłaszam spam. Było by dobrze gdyby zawierało również ilustracje dodane w załączniku. to chyba tyle.
Liczę na waszą pomoc :)

1

Odpowiedzi

2010-04-02T16:25:15+02:00
Mechanical devices are very useful in office .Computer and printer unless the best. People write long letters, keep accounts of writing the certificate.
People working in the office could not have to work quickly without such devices.
Mechanical devices are the symbol of office. No one can not imagine an office without such urządzeń.Sekretary, boss or director is known for sitting at a desk and use the computer and printer. Office equipment ensure people's comfort and mechanical.Use are used not only in offices, but also in shops, banks and homes.

Tłumaczenie:
Mechaniczne urządzenia są bardzo przydatne w biurze.Komputer i drukarka chyba najbardziej.Ludzie piszą długie listy ,prowadzą rachunki piszą zaświadczenia .
Osoby pracujące w biurze nie mogły by pracować szybko bez tego typu urządzeń.
Mechaniczne urządzenia są symbolem biura .Nikt nie wyobraża sobie biura bez takich urządzeń.Sekretarka ,szef czy dyrektor są znani z siedzenia za biurkiem i korzystania z komputera i drukarki .Urządzenia biurowe zapewniają ludziom komfort i wydajność.Urządzenia mechaniczne są używane nie tylko w biurach ,ale także w sklepach ,bankach i domach.