1 . wzór ogolny kwasow i wodorotlenkow
2. kwasy beztlenowe , tlenowe
3 . wodorotlenki rozpuszcone w wodzie i nie rozpuszczone
4 . otrzymywanie tych kwasow tlenowych i beztlenowych
5. otrzymywanie wodotorlenkow rozpuszczanych w wodize i nie
6 . Dysocjacja tych kwasow
7 . dysocjacja tych wodorotlenkow
8 . Chcrakterystyczne jony w roztworze kwasow
9 . charakterystyczne kony w rozteworze wodorotlenkow
10 . pH roztworu kwasow
11 . pH roztworu wodorotklenkow
12 . Kwasy - zabarwienie wskaznikow w roztworach
a ) oranz metylowy
b ) fenoloftaleina
c ) wskaznik uniwerslany
d ) lakmus
e ) sok z czerwonej kapusty
13 . I to samo zadanie tylko , ze do wodorotlenkow (12 zad )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T15:24:49+02:00
1 .
HnR kwasy
H - atom wodoru
R - reszta kwasowa
n - liczba naturalna 1,2,3... ilość atomów wodoru równa wartościowości reszty kwasowej

M(OH)n wodorotlenki

M - Metal
OH - grupa wodorotlenkowa
n - liczba naturalna, rowna wartosciowosci metalu

2.
Kwasy beztlenowe reszta kwasowa nie zawiera atomów tlenu. H2S, HCl, HBr
Kwasy tlenowe reszta kwasowa zawiera atom(y) tlenu.
H2CO3, H3PO4, H2SO4

3 .
rozpuszczalne w wodzie noszą one nazwę zasad KOH, Ca(OH)2, NaOH
nierozpuszczalne - nazwy zasada nie możemy stosować w stosunku do trudno rozpuszczalnych wodorotlenków, np. Al(OH)3, Cu(OH)2

4 .
Kwasy tlenowe powstają w wyniku rozpuszczenia w wodzie tlenków niemetali (tlenki kwasowe).

Kwasy beztlenowe otrzymujemy poprzez rozpuszczenie wodorku niemetalu
grupy 16 lub 17 w wodzie.


5.
Wodorotlenki rozpuszczlne w wodzie otrzymujemy poprzez dodanie tlenku metalu lub samego metalu.
wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie otzymujemy poprzez
sol np (chlorki) i do tego mocny wodorotlenek (NaOH)
CuCl2 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + 2NaCl

6 . Dysocjacja jonowa kwasów to rozpad kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej pod wpływem wody.
H2SO4 --H2O---> 2H+ + SO4 2-

7 . dysocjacja jonawa zasad to rozpad wodorotlenków dobrze rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.
NaOH --H2O--> Na+ + OH-

8 . Te jony charakterystyczne dla kwasów to H+
9 . Jony charakterystyczne dla wodorotlenków to OH-

10 .
pH dla kwasów wynosi od 1 do 6

11 .
pH dla wodorotlenków wynosi od 8 do 14

12 .
a ) oranz metylowy - czerwony
b ) fenoloftaleina - bezbarwny ( brak zmiany koloru)
c ) wskaznik uniwerslany czerwony
d ) lakmus czerwony
e ) sok z czerwonej kapusty czerwony

13 . a ) oranz metylowy - żółty (pomaranczowy)
b ) fenoloftaleina - malinowy
c ) wskaznik uniwerslany zielony
d ) lakmus zielony
e ) sok z czerwonej kapusty zielony
4 5 4