W kole zaznaczono 2 kąty środkowe:<AOB o mierze 42 stopni oraz <BOC. Jaką miare ma kąt środkowy : BOC , jeżeli środek okręgu opisanegona trójkącie :ABC leży:
a) na boku AC
b)na boku BC
c)wewnątrz trójkąta ABC
d)na zewnątrz trójkąta ABC

1

Odpowiedzi

2009-11-02T10:17:07+01:00
Dalam zalacznik do pkt A
punkt c
kat od 168 do 360-(168+96)
Punkt d dopelnienie punktu c
od -96 do +168


pozdrawiam

Hans
1 1 1