Odpowiedzi

2010-04-02T15:16:46+02:00
Czarnoziemy – bardzo żyzne gleby powstałe na podłożach lessowych i lessopodobnych, czasem na glinach bogatych w związki wapnia i magnezu.

2010-04-02T15:16:54+02:00
Czarnoziemy- autogeniczne gleby, należące do gleb czarnoziemnych; tworzą się gł. z lessów pod wpływem roślinności stepowej; bardzo żyzne; dzielą się na cz. zdegradowane i niezdegradowane.

Encyklopedia PWN