Zadanie1
jeżeli ciśnienie atmosferyczne jest równe 1000hPa to ciśnienie na dnie jeziora o głębokości 100m wynosi:
a) 11 000hPa
b) 10 000hPa
c) 1000 hPa
d) 10 hPa
e) 1100hPa
proszę o obliczenia
zadanie 2
parcie wody na dno basenu o wymiarach 25m na 8m i głębokości 3 o wypełniono po brzegi woda wynosi
a) 3000kN
b) 30kN
c) 600kN
d) 6 000kN
e) 300kN
Proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-04-02T15:25:10+02:00
1. p = p(ro) * g * h
p = 1000 kg/m³ * 10 N/kg * 100m
p = 1 000 000 Pa
p = 10 000 hPa --> b

2. V = 25m * 8m * 3m = 600m³
m = p(ro) * V = 1000 kg/m³ * 600m³ = 600 000 kg
F = m*g = 600 000 kg* 10 N/kg = 6 000 000 N
F = 6 000 kN --> d
1 2 1