1.O czy? Lub o kim? Jest hymn, który święty Jan rozpoczyna Ewangelię ?
2.Jaki etap życia Jezusa święty Jan przedstawia na początku swojej Ewangelii?
a)dzieciństwo
b)kuszenie na pustyni
c)publiczna działalność Jezusa
3.Święty Jan przedstawia Jezusa za pomocą pięciu obrazów. Wymień je.
4. Sadzawka w Jerozolimie, która słynęła mocą uzdrawiającą nazywała się:
a)Owcza
b)Izajaszowa
c)Piękna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T15:38:03+02:00
1.Hymn na początku ewangelii mówi o Bogu.
"Na początku było słowo" czyli Bóg oraz mówi o tym ze Bóg stworzył wszytko co istnieje
2.c)
4. a) Owcza
1 5 1