Odpowiedzi

2010-04-02T16:11:28+02:00
Mickiewicz należał do rzedu wielkich przewodników narodu polskiego w okresie jego niewoli politycznej. Poezja jego nacechowana głębokim patriotyzmem, uczyła miłości do kraju rodzinnego, apelowała do uczuc braterskich między narodami, broniła godności i honoru człowieka. Pan Tadeusz wstrząsa uczuciem narodowym, porusza serce i myśli. Poezja Mickiewicz wyzwala najwyzsze wartości humanistyczne, występowała przeciwko przemocy i uciskowi, uczy przejmowac się krzywdą i cierpieniem ludzi, wzrusza pięknym uczuciem miłości i przyjażni. Mickiewicz pozostał w pamięci narodu jako niezrównny malarz przyrody ojczystej, której piękno utrwalił na kartach Pna Tadeusza, w tym utworze wyraził stany i nastroje uczuciowe, które dadzą się jedynie wypowiedziec słowami wielkiej poezji. Kiedy pióro poety zmieniał na pióro publicysty przemawiał prosto i wyraznie. dodawał narodowi otuchy i wiary oraz przekazywał mu jako oręż w walce o wolnośc narodu. Dlatego Pan Tadeusz jako dzieło literackie powinien byc czytany przez każdego człowieka XXI-wieku, Zeby brac z niej nauki i starc się postępowac według jej zasad.