Odpowiedzi

2010-04-02T16:05:00+02:00
1. Zjawisko krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody (powierzchniowe i podziemne).

2. Twarda woda - zawiera sole różnych metali, a zwłaszcza wapnia i magnezu. Podczas gotowania takiej wody powstaje kamień kotłowy, czyli nierozpuszczalny osad węglanu wapnia lub magnezu.

3. Zaprawa murarska - tworzy ją wapno gaszone (wodorotlenek wapnia) zmieszane z piaskiem; stosowana jest w budownictwie.
Reakcja twardnięcia zaprawy murarskiej:
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 (nadaje sztywnośc) + H2O
Ca(OH)2 + SiO2 (piasek) --> CaSiO3 (nadaje porowatośc) + H2O
8 3 8